Wist u dat?

Over onze huisregels

Wist u dat ons team het belangrijk vindt u het zo aangenaam mogelijk te maken. Dat wij ervan uit gaan dat u zich aan onderstaande regels houdt, dat doen wij natuurlijk ook!

Wist u dat?

  • Wij binnen onze praktijk respectvol met elkaar omgaan. Discriminatie niet is toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Graag worden wij zelf ook zo behandeld.
  • Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie in Nederland is verboden, dat geldt dus ook voor onze praktijk. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Mocht u een onveilige situatie waarnemen, meldt dit dan bij de balie assistente of bij één van de medewerkers.
  • Het verboden is om te roken binnen onze tandartspraktijk. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
  • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk niet is toegestaan.
  • Het niet is toegestaan om dieren mee te nemen naar onze praktijk. Uiteraard mag u -indien nodig- wel een hulphond meebrengen.
  • U foto’s, filmpjes en geluidopnames mag maken mits u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
  • Onze tandartspraktijk niet aansprakelijk is voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
  • Op het gebied van de infectiepreventie, de inrichting van onze praktijk, de opleiding van onze medewerkers en de stralingsrichtlijnen van alle röntgenapparatuur wordt voldaan aan alle wettelijke eisen en richtlijnen in de praktijk.