Uw eerste bezoek

Over onze werkwijze

Tijdens uw eerste bezoek ontmoet u uw behandelaar. Uw behandelaar maakt kennis met u en kijkt hoe uw gebitssituatie is. Indien nodig worden er enkele röntgenfoto's gemaakt. Op deze manier krijgen wij inzicht in de status van uw gebit en kunnen wij u het beste advies geven. De kosten voor deze afspraak kunnen variëren, maar zijn volgens de landelijk geldende tarieven.

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs en verzekeringspas meebrengt, zodat uw persoonsgegevens correct in ons patiëntenbestand staan.

Werkwijze

De tandarts werkt in meerdere kamers. De assistentes zijn opgeleid om behandelingen voor te bereiden, die vervolgens door de tandartsen worden uitgevoerd. Ook zijn de assistentes opgeleid om zelfstandig bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle behandelingen die onze assistentes zelfstandig uitvoeren, vinden plaats onder toezicht van de behandelende tandarts.

Wij hebben tandartsassistentes, preventieassistentes en paro(plus)-assistentes in dienst.

Persoonlijke gegevens

Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag. Ook vernemen wij graag wanneer er iets verandert met uw gezondheid en/of medicijngebruik. Uw behandelaar zal hiernaar vragen. Het is namelijk belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van dit soort zaken zodat daar rekening mee gehouden kan worden voor, tijdens en na de behandeling.

Hierdoor vragen wij al onze patiënten om een anamnese in te vullen. Als deze bij ons bekend is zal de tandarts regelmatig vragen om een update, dit om u de best mogelijke zorg te kunnen verlenen zonder achteraf voor verrassingen te komen staan. 

Ook krijgt u een formulier om akkoord te gaan met het delen van uw gegevens met bijvoorbeeld de kaakchirurg, orthodontist, tandtechnische laboratoria etc. Uw gegevens worden altijd beveiligd gedeeld, hiervoor gebruiken wij zorgmail.