Tarieven

De tarieven van de verrichtingen van een tandheelkundige behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor iedereen hetzelfde.

Hieronder vindt u de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2023.

1. Consultatie en diagnostiek (C-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Consulten
C001 Consult ten behoeve van een intake €50,54
C001 Consult voor een periodieke controle €25,27
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle €25,27
b. Diagnostisch onderzoek
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen €25,27
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion €119,69
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan €119,69
C013 Studiemodellen €33,25
C014 Pocketregistratie €39,90
C015 Parodontiumregistratie €79,79
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling €199,48
c. Diversen
C020 Mondzorg aan huis €19,95
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) €27,93
2. Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)
Code Omschrijving Tarief
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €18,62
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €13,96
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €79,79
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €79,79
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto €29,26
X24 Maken en beoordelen schedelfoto €35,91
X34 Beoordelen schedelfoto €26,60
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto €226,08
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €66,49
3. Preventieve mondzorg (M-codes)
Code Omschrijving Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €14,91
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €14,91
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €29,62
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €19,95
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €6,65
M40 Fluoridebehandeling €16,62
M61 Mondbeschermer of fluoridekap €29,62
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element €57,85
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element €31,92
4. Verdoving (A-codes)
Code Omschrijving Tarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €16,62
A15 Oppervlakte verdoving €8,64
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie Kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie €53,20
5. Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
Code Omschrijving Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €33,25
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €33,25
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €41,56
6. Vullingen (V-codes)
Code Omschrijving Tarief
V71 Vullingen (V-codes) €27,93
V72 Tweevlaksvulling amalgaam €44,55
V73 Drievlaksvulling amalgaam €57,85
V74 Meervlaksvulling amalgaam €81,12
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer €41,23
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer €57,85
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer €71,15
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer €94,42
V91 Eénvlaksvulling composiet €53,20
V92 Tweevlaksvulling composiet €69,82
V93 Drievlaksvulling composiet €83,12
V94 Meervlaksvulling composiet €106,39
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) €79,79
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) €29,92
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) €16,62
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €6,65
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €13,30
V70 Parapulpaire stift €13,30
V80 Wortelkanaalstift €23,27
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €9,97
7. Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Consulten
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €46,55
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €36,57
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €53,20
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €54,31
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €119,69
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €172,89
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €226,08
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €279,28
E85 Elektronische lengtebepaling €16,62
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €19,95
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €53,20
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie
E51 Verwijderen van kroon of brug €39,90
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €33,25
E53 Verwijderen van wortelstift €46,55
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €33,25
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €33,25
E56 Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel €46,55
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €33,25
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €93,09
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €59,84
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €49,87
E64 Afsluiting van open wortelpunt €53,20
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €66,49
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €33,25
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €53,20
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €19,95
E97 Uitwendig bleken per kaak €83,12
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping €33,25
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €13,30
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €26,60
E44 Verwijderen spalk, per element €6,65
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam €13,30
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/hoektand €132,99
E32 Premolaar €186,18
E33 Molaar €239,38
E34 Aanbrengen retrograde vulling €26,60
E36 Het trekken van een element met re-implantatie €93,09
E37 Kijkoperatie €79,79
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen €66,49
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €89,77
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €66,49
8. Kronen en bruggen (R-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Inlays en kronen
R08 Eénvlaks composiet inlay €79,79
R09 Tweevlaks composiet inlay €152,94
R10 Drievlaks composiet inlay €199,48
R11 Eénvlaksinlay €119,69
R12 Tweevlaksinlay €186,18
R13 Drievlaksinlay €265,98
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €33,25
R24 Kroon op natuurlijk element €292,57
R34 Kroon op implantaat €265,98
R29 Confectiekroon € 59,84
R31 Opbouw plastisch materiaal € 66,49
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode €66,49
R33 Gegoten opbouw, directe methode €132,99
b. Brugwerk
R40 Eerste brugtussendeel €199,48
R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €99,74
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €166,24
R50 Metalen fixatiekap met afdruk €33,25
R55 Gipsslot met extra afdruk €33,25
R60 Plakbrug zonder preparatie €132,99
R61 Plakbrug met preparatie €199,48
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €46,55
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €26,60
c. Restauraties diversen
R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €28,59
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €73,14
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €73,14
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €26,60
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug €66,49
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €33,25
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €33,25
R91 Wortelkap met stift €166,24
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond €89,77
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €79,79
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €132,99
e. Temporaire voorzieningen
R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies €33,25
R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies €13,30
R90 Gedeeltelijk voltooid werk
9. Behandelingen kauwstelsel (G-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21 Functieonderzoek kauwstelsel €119,69
G22 Verlengd onderzoek OPD €239,38
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie €106,39
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) €69,82
G62 Stabilisatieopbeetplaat €179,53
G68 Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk €53,20
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A €79,79
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43 Consult OPD-therapie B (complex) €134,32
G44 Therapeutische injectie €73,14
G46 Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) €53,20
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B €132,99
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie €99,74
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling €99,74
G12 Centrale relatiebepaling €93,09
G13 Protrale/laterale bepalingen € 66,49
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €598,45
G16 Therapeutische positiebepaling €33,25
G20 Beetregistratie intra-oraal €66,49
Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur €35,91
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte €33,25
G65 Indirect planmatig inslijpen €365,72
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €66,49
G69 Beetbeschermingsplaat €73,14
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding €66,49
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €332,47
G72 Controlebezoek MRA €33,25
G73 Reparatie MRA met afdruk €53,20
d. Myofunctionele apparatuur
G74 Plaatsen van myofunctionele apparatuur €89,77
G76 Consult myofunctionele therapie €25,27
10. Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies €49,87
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €37,24
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,87
H26 Hechten weke delen €73,14
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €66,49
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, volgend element in dezelfde zitting €19,95
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €66,49
H33 Hemisectie van een molaar €79,79
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak €79,79
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie €79,79
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat €331,34
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting €131,66
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €59,84
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €39,90
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €79,79
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €106,39
H44 Primaire antrumsluiting €73,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €93,09
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie €93,09
H65 Primaire sluiting €179,53
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €93,09
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €179,53
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €126,34
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €212,78
11. Kunstgebitten (P-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak €99,74
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak €199,48
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak €272,63
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak €372,37
b. Volledig kunstgebit
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak €199,48
P021 Volledig kunstgebit onderkaak €265,98
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €432,21
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak €132,99
c. Toeslagen
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit €71,81
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €33,25
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €66,49
P043 Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting €39,90
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak €89,77
P045 Toeslag immediaat kunstgebit €16,62
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit €53,20
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €19,95
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls €99,74
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €66,49
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak €46,55
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak €46,55
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak €93,76
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak €94,42
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak €81,79
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak €85,11
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak €186,18
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit €33,25
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €19,95
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €53,20
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €19,95
P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak €53,20
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €53,20
12. Tandvleesbehandelingen (T-codes)
Code Omschrijving Tarief
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus €192,83
T021 Grondig reinigen wortel, complex €35,91
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €26,60
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €119,69
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €73,14
T042 Consult parodontale nazorg €101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg €134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg €178,87
Parodontale chirurgie
T070 Flapoperatie tussen twee elementen €216,11
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €332,47
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) €398,97
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €66,49
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €178,87
T076 Tuber- of retromolaarplastiek €83,12
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101 Tuber- of retromolaarplastiek €116,36
T102 Tandvleescorrectie, één element €63,17
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen €166,24
Toepassen van regeneratietechniek
T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €398,97
T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €132,99
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €216,11
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging, één element €216,11
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen €398,97
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat €126,34
T142 Recessie bedekking met verplaatste lap €398,97
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €66,49
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €178,87
Diversen
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €46,55
T162 Behandeling tandvleesabces €89,77
T163 Toepassing lokaal medicament €71,81
T164 (Draad)Spalk €26,60
T165 Uitgebreide voedingsanalyse €66,49
13. Implantaten (J-codes)
Code Omschrijving Tarief
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie €199,68
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €113,01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling €73,71
J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling €113,40
J012 Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen €85,05
J013 Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen €85,05
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €51,03
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J020 Ophoging bodem bijholte, voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft €272,15
J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden €170,09
J022 Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak €164,42
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren €96,39
J031 Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren €147,42
J032 Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren €68,04
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad €63,21
d. Implantologische chirurgie
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €259,68
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak €107,16
J042 Plaatsen eerste tandvleesvormer (Healing Abutment) €85,05
J043 Plaatsen volgende tandvleesvormer €40,26
J044 Verwijderen implantaat €37,42
J045 Moeizaam verwijderen implantaat €187,10
J046 Vervangen eerste implantaat €259,11
J047 Vervangen volgend implantaat €107,16
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant €197,88
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit €577,75
e. Diversen
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Kostprijs
J051 Aanbrengen botvervangers in extractie wond €22,68
J052 Prepareren donorplaats €153,08
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft €76,54
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats €119,07
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot regeneratief biomateriaal middels een venapunctie €127,57
J056 Verwijderen gefactureerd abutment/occlusale schroef €130,41
J057 Kosten implantaat €366,12
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €11,34
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat €26,65
J060 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat €294,83
J070 Plaatsen eerste drukknop €136,08
J071 Plaatsen elke volgende drukknop €39,69
J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €232,46
J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €73,71
g. Prothetische behandeling na implantaten
J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €583,99
J081 Klikgebit in de onderkaak €379,88
J082 Klikgebit in de bovenkaak €379,88
J083 Omvorming tot klikgebit €113,40
J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten €147,42
J085 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €170,09
J086 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €198,44
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten €96,39
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten €124,74
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten €153,08
h. Nazorg implantologie
J090 Specifiek consult nazorg implantologie €62,37
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie €102,06
i. Prothetische nazorg
J100 Opvullen zonder staafdemontage €158,75
J101 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €198,44
J102 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €226,79
J103 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €255,14
J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk €19,95
J105 Reparatie zonder staafdemontage €62,37
J106 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €119,07
J107 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €147,42
J108 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €175,76
J109 Verwijderen en vervangen drukknop €28,35
14. Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U-codes)
Code Omschrijving Tarief
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €15,14
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €17,47
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €17,47
15. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes)
Code Omschrijving Tarief
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten €15,14
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum