Privacy

Uw privacy staat voorop

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen met inachtneming van de geldende privacywet- en regelgeving. 

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u onder andere bij ons onder behandeling bent, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of wanneer u ons informatie geeft tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact. Als wij belangrijke gegevens delen zal dit altijd via een beveiligde methode gebeuren. Hiervoor gebruiken wij zorgmail.