Behandelplan en kostenbegroting

Voorafgaand aan de behandeling mag u altijd om een kostenbegroting en een behandelplan vragen

Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan €250,- bedragen, krijgt u automatisch van de tandarts een begroting. Deze ontvangen wij graag voor akkoord ondertekend retour voor aanvang van de behandeling. Tijdens de behandeling kan blijken dat de kosten meer dan 15% boven de begroting uit gaan komen; in dat geval zullen wij dit met u bespreken.