Machtigingsformulier overdracht patiëntendossier

U wilt zich uitschrijven bij Tandartspraktijk R.A. van Hek?

Middels dit formulier geeft u toestemming  om uw dossier over te dragen aan uw nieuwe tandarts. 

Let op: voor partners of gezinnen geldt dat ieder persoon afzonderlijk zijn/haar naam en handtekening moet invullen. De medische wetgeving stelt dat kinderen vanaf 16 jaar zelf toestemming moeten geven voor de overdracht van hun dossier. Wij vragen dan ook om uw kinderen vanaf 16 jaar zelf de machtiging te bevestigen, door de checkbox aan te vinken. Voor kinderen van gescheiden ouders dienen beide ouders toestemming  te geven voor de overdracht van het medisch dossier van het kind.  

  Gezinslid 1:

  Gezinslid 2 (indien van toepassing):

  Gezinslid 3 (indien van toepassing):

  Gezinslid 4 (indien van toepassing):

  Geeft/geven Tandartspraktijk R.A. van Hek toestemming om zijn/haar patiëntendossier(s) over te dragen aan:

  Met de overdracht van het patiëntendossier geeft/geven bovenstaande persoon/personen tevens toestemming voor uitschrijven uit onze praktijk. Voor kinderen van gescheiden ouders dienen beide ouders toestemming te geven voor de overdracht van het medisch dossier van het kind.